Kostym i förvandling, 2014

Koreografi: Sara Ribbenstedt

Stockholms Dramatiska Högskola